Program Francais

24148541

NUVIS SABAH Hair & Beauty Salon
Peluang Menceburi Industri Francais

Nuvis melalui PNS menawarkan program Francais Komuniti
Untuk mempromosikan perniagaan francais mikro kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana dengan maksimum pembiayaan.

 

50000Saiz Pembiayaan: RM5,000 (minima); RM50,000 (maksima)
Kadar Keuntungan: 3% Setahun berdasarkan baki berkurangan
Tempoh Pembiayaan: Maksima 5 tahun atau mengikut perjanjian francais yang dimeterai

* Terma dan Syarat Francais Mikro – Skim Pembiayaan

Berminat untuk menjadi sebahagian daripada kami?

Pembiayaan pinjaman sehingga 90% daripada PNS dengan kadar faedah 3% setahun berdasarkan baki berkurangan.

Untuk maklumat lanjut, Sila hubungi:
Tel: 016-812 5696
Email: [email protected]