Borang Pendaftaran Online

PENDAFTARAN
Pendaftaran pelatih adalah sebanyak 5 kali dalam setahun iaitu pada bulan Januari, Mac, Mei dan September.

KELAYAKAN
Membaca, menulis dan mengira.
Berumur antara 16 tahun ke atas.

Nama Penuh (diperlukan)

No. Kad Pengenalan (diperlukan)

No. Telefon (diperlukan)

Tarikh Lahir

Tempat Lahir

Alamat E-mel Anda (diperlukan)

No. KIRT/PPRT (jika ada)

Alamat Surat Menyurat

Bangsa

Status

Pendidikan (tertinggi)

Pengalaman Berkerja

Kursus Yang Di Pohon

Saya yang bernama atas, mengaku perkara di atas adalah benar.