BORANG PENDAFTARAN ONLINE

PENDAFTARAN
Pendaftaran untuk program SLDN akan dimakklumkan

SYARAT KELAYAKN PROGRAM SLDN

  • Berumur 16 tahun ke atas
  • Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap;
  • Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris 
  • Tidak bekerja & Boleh memberikan komitmen penuh sepanjang Program SLDN berjalan
  • Tidak mempunyai masalah Kesihatan yang boleh menggangu kehadiran perantis semasa kelas